Kurz efektivního jednání v krizových situacích

Kurz je určen pro řidiče, u kterých bylo zjištěno, že v krizových situacích reagují nepřiměřeně, nedostatečně účinně či nesprávně. Osnova kurzu je zaměřena na nácvik účinného jednání v různých krizových situacích, včetně zvládání smyků. Produktem kurzu je řidič, který dobře ovládá své vozidlo po stránce techniky jízdy, umí efektivně jednat v krizových situacích, zná limity svého vozidla a limity svých schopností a dovedností.

Kurz efektivního jednání v krizových situacích se skládá z teoretické a praktické části je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostává po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena bez DPH
2.990,- Kč

Kurz efektivního jednání v krizových situacích