Dopravně psychologické pracoviště

Pracoviště provádí vyšetření, které je podmínkou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly, dále vyšetření nutné pro vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení nebo tzv. vybodování, vyšetření psychické způsobilosti profesionálních řidičů nákladních automobilů a autobusů. Rovněž provádí pohovory s řidiči v rámci řidičského auditu, pohovory a vyšetření v rámci analýzy dopravní nehody a ponehodového tréninku, v rámci posuzování řidičů na základě požadavku zaměstnavatele. Také provádí přednášky na různá témata z dopravně psychologické oblasti, včetně managementu stresu, zásad jednání dopravních dispečerů a řady dalších.

Akreditovaný dopravní psycholog na pracovišti provádí vyšetření:

  1. posouzení psychické způsobilost k výkonu činnosti profesionálního řidiče nákladního automobilu nebo autobusu (zákon č. 361/2000 Sb.) nebo učitele autoškoly (zákon č. 247/2000 Sb.)
  2. vyšetření požadovaná zákonem jako podmínka pro vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení nebo tzv. vybodování,
  3. posouzení vhodnosti uchazeče k výkonu specifické přepravy (výběrová řízení pro firmy), analýza problémového dopravního chování daného řidiče a poradenství (individuálně, na vyžádání firmy, případně autoškoly)

Ceník vyšetření zašleme na vyžádání.