Kurz pro učitele autoškol

Kurz je určen zájemcům o profesní osvědčení učitele autoškoly. Jeho absolvování je podmínkou pro zařazení na učitelskou zkoušku. Po úspěšné zkoušce absolvent kurzu získá profesní osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p.

Pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly musí zájemce splnit následující základní podmínky:

  • dosáhnout věku minimálně 24 let
  • absolvovat s kladným výsledkem dopravně psychologické vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa nebo u nás (cena u nás 2.500,- Kč včetně DPH)
  • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel ani mu v posledních třech letech nebyl takový trest uložen

Výuka probíhá v Praze v odpoledních a večerních hodinách. Proč absolvovat přípravu právě u nás? Protože máme prokazatelně nejvyšší úspěšnost u zkoušek. A přípravu učitelů provádíme již od 1.3.1991.

Zahájení dalšího kurzu:  14. září 2022 v 17 hodin

Délka kurzu: 3 měsíce (POP, POT) resp. 4 měsíce (POÚ).

POT (profesní osvědčení jen pro výuku teorie)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání bude učitel provádět výuku,
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena: 26.390,- Kč (včetně DPH)
POP (profesní osvědčení jen pro praktický výcvik)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru (výuční list)
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny
nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena: 26.390,- Kč (včetně DPH)
POÚ (profesní osvědčení úplné)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
230 hodin
Cena: 29.990,- Kč (včetně DPH)

Chcete se stát učitelem autoškoly? Přihlaste se do kurzu.

Kurz pro učitele autoškol