Kurz pro učitele autoškol

Kurz Učitel/ka autoškoly je určen zájemcům o profesní osvědčení učitele autoškoly. Jeho absolvování je podmínkou pro zařazení na učitelskou zkoušku. Po úspěšné zkoušce absolvent kurzu získá profesní osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p.

Základní učební osnova kurzu je daná zákonem, kde je stanoven i počet hodin kurzu. Celkově se jedná o 140 nebo 230 hodin zahrnujících teoretickou výuku a praktický výcvik ve vozidlech, včetně náslechů při výcviku skutečných žáků autoškoly.

Lektoři Dopravní akademie mají dlouholeté zkušenosti s přípravou budoucích učitelů autoškol. Tuto přípravu provádíme již od roku 1991.

Proč absolvovat přípravu právě u nás? Protože máme prokazatelně nejvyšší úspěšnost u zkoušek.

Profesní osvědčení učitele autoškoly můžete u nás získat pro kteroukoliv skupinu řidičského oprávnění, a to bez příplatku za další skupiny.         

 

Pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly musí zájemce splnit následující zákonné podmínky:

  • dosáhnout věku minimálně 24 let
  • absolvovat s kladným výsledkem dopravně psychologické vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa nebo u nás (cena u nás 2.500,- Kč včetně DPH)
  • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel ani mu v posledních třech letech nebyl takový trest uložen

Výuka probíhá v Praze v odpoledních a večerních hodinách. 

Zahájení dalšího kurzu:  Květen 2024

Délka kurzu: 3 měsíce (POP, POT) resp. 4 měsíce (POÚ).

POT (profesní osvědčení jen pro výuku teorie)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání bude učitel provádět výuku,
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena:

29.990,- Kč (včetně DPH)

POP (profesní osvědčení jen pro praktický výcvik)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru (výuční list)
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny
nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena:

29.990,- Kč (včetně DPH)

POÚ (profesní osvědčení úplné)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
230 hodin
Cena:

45.990,- Kč (včetně DPH)

Uvedené ceny se nezvyšují pro další skupiny řidičského oprávnění.

Posluchač pouze hradí přistavení dalších vozidel na zkoušku. Přistavení osobního automobilu je v zahrnuto v ceně kurzu, hradí se přistavení motocyklu (1.000 Kč), nákladního automobilu (1.500 Kč), autobusu (1.500 Kč), přívěsu (500 Kč), traktoru (1.500 Kč).

Chcete se stát učitelem autoškoly? Přihlaste se do kurzu.

Kurz pro učitele autoškol