Kurzy a ceny

Vzdělávací kurzy Dopravní akademie jsou organizovány jako celodenní, v časovém schématu od 9 do 16:15 hodin. Skládají se z teoretické a následné praktické části, popis a náplň jednotlivých kurzy najdete zde na stránkách. Součástí každého kurzu je hodnocení řidiče, které je objednavateli kurzu v krátkém časovém horizontu k dispozici ve webové aplikaci Hodnocení řidičů. Kromě celkového hodnocení profilu řidiče uvádíme ve zprávě i tzv. riskfaktor, neboli matematické vyjádření pravděpodobnosti, se kterou se řidič stane účastníkem (nikoliv jen viníkem) dopravní nehody.

Dopravní akademie doporučuje svým zákazníkům před samotným výběrem kurzu nechat provést řidičský audit, který dokáže efektivně vyhledat slabé, případně rizikové stránky řidiče a na základě toho doporučit vhodný kurz pro konkrétního řidiče. Pomocí této metody dosahuje Dopravní akademie snížení nehodovosti u svých klientů až o 40% do dvou let od zavedení systému.

Cena zdokonalovacího kurzu 2.990,- Kč / řidič

Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém nebo anglickém jazyce. Každý absolvent dostává po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.