Nejčastější dotazy

Nejnižší možný věk?
Výcvik může být zahájen nejdříve 18 měsíců před dovršením potřebného věku, tedy v případě skupiny B můžete začít v 16,5 letech.


Kdy můžu nejdříve ke zkouškám?
Zkoušku můžete skládat nejdříve jeden den po příslušných narozeninách, tedy v případě skupiny B jeden den po 18. narozeninách.


Kde začínají jízdy?
Jízdy začínají v Praze 3, v Úvalech a ve Škvorci. Po dohodě mohou začínat i jinde.


Kde probíhá teorie?
Výuka teorie probíhá v Praze 3, v sídle Dopravní akademie.


Co když budu chtít přestoupit?
Budete-li chtít přestoupit od nás do jiné autoškoly, vystavíme vám potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku.

Pokud budete naopak chtít přestoupit z jiné autoškoly k nám, přinesete potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku a můžete pokračovat u nás.


Co když neudělám zkoušky?
Připravíme vás tak, abyste zkoušky složili úspěšně, jako většina našich absolventů. Pokud přesto z
nějakého důvodu napoprvé neuspějete, přihlásíme vás k opakované zkoušce. Před ní vám
doporučíme doplňovací výuku a/nebo výcvik zaměřený na to, co vám u zkoušky dělalo potíže.


Lze u vás získat i další skupiny?
Ano, u nás můžete získat kromě skupiny B též skupinu B+E, C, C+E, D.