Outsourcing CARS & DRIVERS komplexní péče o firemní flotilu

Dokážeme analyzovat a nastavit vnitrofiremní procesy tak, abychom snížili náklady a udrželi nízkou nehodovost ve flotile. Princip naší služby spočívá v péči jak o firemní automobily a úkony včetně administrativy s tím spojené (pořizování a odprodej vozidel, servis, pojištění, tankování) a dále o firemní řidiče (personální otázky, zákonná školení, audit řidičů, ekonomika a ekologie jízdy, vzdělávání řidičů, právní řešení dopravních nehod).
Hlavní rozdíl mezi naší službou a tou běžně nabízenou spočívá v tom že my se v rámci péče o flotilu staráme jak o firemní vozy, tak o firemní řidiče.

Prokazatelně dokážeme naší metodou snížit náklady na provoz o 20% a nehodovost o 40% do dvou let od zavedení systému. Know-how a postupy při výuce máme chráněny jako průmyslové vzory Úřadem průmyslového vlastnictví

 1. krok zahrnuje podrobnou analýzu stávajícího stavu flotily na základě předložených dat.

 2. krok představuje podrobný návrh opatření v jednotlivých oblastech, ve kterých lze dosáhnout snížení nákladů a zahrnuje zejména:

  • Pořizování vozidel a jejich financování
  • Pojištění, servis, tankování, odprodej, technické kontroly, emise
  • Audit řidičů, vzdělávání
  • Řešení mimořádných událostí, způsobené škody, ponehodový trénink
  • Odpovědné podnikání /ekologie, ekonomika

,

Případová studie 1

Případová studie 2