Aktuální informace pro řidiče a správce vozových parků 1.1.2022

Předjíždění cyklistů

Dnem 1.1.2022 vzniká řidičům motorových vozidel povinnost dodržovat bezpečný odstup od cyklisty při jeho předjíždění. Ten činí nejméně 1,5 metru. Má se tím na mysli vzdálenost mezi nejbližšími body cyklisty a předjíždějícího vozidla. Je lhostejné, zda se nejbližší bod cyklisty nachází na jeho těle, na jízdním kole či na přívěsném vozíku. Totéž platí u předjíždějícího vozidla, tedy je jedno, zda se bod nejbližší k cyklistovi nachází na vozidle, nákladu nebo přípojném vozidle. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 smí být bezpečný odstup menší, a sice 1 m. To bude třeba za dopravní značkou, nebo při jízdě v obytné zóně.

Pokud pojede v obci cyklista v jiném jízdním pruhu než motorové vozidlo, (a je lhostejné, zda půjde o běžný jízdní pruh nebo některý z pruhů pro cyklisty), nebude se jednat o předjíždění a tudíž uvedené hodnoty odstupu nejsou závazné. Jiná situace ale bude, když se bude jednat o jízdu mimo obec, anebo cyklista pojede po krajnici (v obci i mimo obec). Pak minimální hodnoty bezpečného odstupu platí.

Pojedou-li dva nebo i tři cyklisti vedle sebe, jakkoliv to mají zakázané, stále platí povinnost dodržet uvedený bezpečný odstup.

Při předjíždění cyklisty není povoleno přejet nebo nákladem přesahovat podélnou čáru souvislou (tzv. plnou čáru). Na tom se v souvislosti s novým pravidlem nic nemění.

Řidičské oprávnění

Od 1.1.2022 je nově možné řídit s řidičským oprávněním skupiny C též vozidla zařazená do skupiny T (traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo). Tato možnost platí ale jen na území České republiky. Skupina T nebude do řidičských průkazů dopisována.

Robert Kotál, Ř/DA