Změna v sankcích za přestupky

Dnem 1.1.2024 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Součástí novely je též změna v sankcích za přestupky a v bodech za ně udělovaných. Aktuální „sazebník pokut“ a tabulku s body v přehledné formě najdete zde.

Změna v sankcích za přestupky