Author: Petra Adámková

Jací jsou Češi řidiči?

Podle aktuálně zveřejněného výzkumu společnosti Nielsen Admosphere více než polovina dospělé internetové populace řídí alespoň třikrát týdně automobilem a hodnotí se jako průměrní řidiči.  

V souvislosti s bezpečností jsou zajímavé výsledky výzkumu o maximální dovolené rychlosti na dálnicích. Zvýšení stávajícího limitu 130 km/h na českých dálnicích by si přálo jen 11 % internetových Čechů a jako dostačující rychlost tento limit hodnotí 46 % dotázaných.

Rychlost 130 km/h, v mnoha evropských zemích používaná jako rychlostní limit na dálnici, byla stanovena na základě výzkumů jako nejvyšší, ještě bezpečná rychlost. U vyšších rychlostí se již jeví jako příliš dlouhá dráha, kterou vozidlo ujede během reakce řidiče a technické prodlevě brzd.

Rallye Berounka Revival již tento víkend

Rallye Berounka Revival již tento víkend

O víkendu 27. – 28. 10. 2018 se jede další podnik ze seriálu automobilových soutěží legend – Rallye Berounka Revival. Trasa jako každoročně zavede soutěžní posádky do středních a pak jižních Čech, chybět nebudou tradiční rychlostní zkoušky v Motocar centru Písek a na rallycrossové trati v Sedlčanské kotlině. Již pošesté se rallye zúčastní posádka Dopravní akademie Robert Kotál – Jan Cihelka na voze Škoda 130 LR z roku 1985. Startuje se v sobotu v 9 hodin z areálu učiliště v Praze – Radotíně.

Nové změny od 1. 10. 2018

S účinností od 1. října 2018 dochází ke změnám v pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Změny se týkají zejména vozidel s právem přednosti v jízdě a změny chování jiných řidičů ve vztahu k přednostním vozidlům. Dále dochází ke změnám v podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména v oblasti povinné výbavy vozidel. Podrobněji v aktuální informaci pro řidiče, kterou Dopravní akademie poskytuje svým klientům při každé změně dopravních předpisů.

DA na Dni s Fleetem

Dopravní akademie se pravidelně účastní akce Den s Fleetem, která se tentokrát konala 13. 9. 2018 na Kunětické hoře. Setkání s fleet manažery mnoha firem bylo velmi užitečné – vyslechli jsme mnoho jejich zkušeností i problémů, které chceme vyřešit našimi novými produkty.

Na viděnou 10. 10. 2018 na Plug-in Day s Fleetem!

Nová právní úprava od 1. 7. 2018

Od letošního 1. července mají řidiči o něco jednodušší život.

O vydání či výměnu řidičského průkazu již mohou požádat na kterémkoliv registru řidičů v České republice, bez ohledu na svoje bydliště. Týká se to i některých dalších úkonů, souvisejících s řidičským průkazem. Také již není k žádosti třeba přikládat fotografii, úřad si ji sám obstará z registru občanských průkazů či pasů, popřípadě ji sám pořídí. Nově se do řidičského průkazu nezapisuje obec obvyklého bydliště, tedy není již třeba oznamovat registru řidičů změnu adresy.

 

Zemřel Jiří Pour

Jirka byl bezpochyby jedním z největších autoškoláků této země.

Už ve svých 21 letech se stal ředitelem jičínské autoškoly. V té době neexistovala žádná metodika, proto ji sám začal tvořit. Vymyslel a s pomocí kolegů postavil úplně první československý automobilový trenažér, ještě před cvičnou stolicí K1.

Zpočátku jen jako externí pracovník podnikového ředitelství autoškol vyrobil několik desítek instruktážních filmů a diapásů pro přípravu řidičů v autoškolách. Později se stal ústředním metodikem pro trenažérový výcvik. Ve spolupráci s PZO Merkuria, která vyvážela trenažéry AT olomoucké firmy JKZ do zahraničí, vyškolil v používání trenažérů místní učitele autoškol v 55 zemích po celém světě.

Byl součástí legendárního tria výzkumníků a spisovatelů Hoskovec – Pour – Štikar, které řešilo řadu výzkumných projektů a napsalo mnoho publikací pro přípravu žáků autoškol, zejména v oblasti zásad bezpečné jízdy, dopravní psychologie a teorie jízdy.

Jirka zastupoval Československo a později Českou republiku v několika mezinárodních organizacích, zejména v OSŽD, Evropské federaci autoškol EFA nebo IVV. Přednášel na mezinárodních konferencích Safex, EFA, CIECA a dalších. Byl členem řešitelského konsorcia v nejméně 15 evropských projektech. Spoluzakládal Dopravní akademii a do svých 89 let v ní aktivně pracoval, zejména v komisi pro výcvik řidičů.

Po většinu života byl aktivním sportovním letcem na jičínském letišti a o letectví napsal i nejednu publikaci, včetně prvního leteckého katalogu či knihy o pilotu Františku Mlejneckém.

Jirka byl ale zejména úžasná osobnost, charakter a velký kamarád.

Všem nám bude chybět.

Robert Kotál, s vírou, že byl po mnoho let jeho nebližším přítelem