Author: Petra Adámková

Country pod kapotou

Country pod kapotou

Znalec aut Vít Pěkný a ředitel Dopravní akademie Robert Kotál připravili pro posluchače (nejen) COUNTRY RADIA motoristickou relaci o řidičských mýtech „Pod kapotou“, kterou rádio vysílá v premiéře v pondělí a ve středu, v repríze potom v úterý a ve čtvrtek v 18:40 hodin.

Pokud jste nestihli první čtyři díly, máte šanci nyní! Hezký poslech!

Country Pod kapotou, Řidičské mýty

#1 Přednost v jízdě na hlavní

#2 Železniční přejezdy

#3 Znamení o změně směru jízdy

#4 Kdo zůstává na hlavní

Výstava AUTOŠKOLSTVÍ v Národním muzeu

Výstava AUTOŠKOLSTVÍ v Národním muzeu

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se v prostorách Národního muzea v Národním památníku v Praze na Vítkově uskutečnila vernisáž výstavy Autoškolství. Výstava zachycuje vývoj československého autoškolství od jeho vzniku v roce 1907 do současnosti. Je rovněž věnována jedné z největších postav čs. autoškolství, panu Jiřímu Pourovi. Vernisáže se zúčastnilo přes 50 hostů.

Byli přítomni zástupci Ministerstva dopravy, Klubu autoškol, Asociace zkušebních komisařů, Slovenské komory výcvikových zařízení autoškol. Akci obohatila přítomnost obou dcer Jiřího Poura, jeho celoživotního osobního přítele Wilhelma Petzholtze a také posledního žijícího člena legendárního výzkumného a autorského tria Pour – Hoskovec – Štikar docenta Jiřího Štikara. Velmi příjemná byla účast nemalé skupiny bývalých ředitelů autoškol, ústředních metodiků i jiných pracovníků ředitelství autoškol, bývalých zkušebních komisařů a autorů publikací pro žáky a učitele autoškol.

Na výstavě je k vidění mnoho učebních pomůcek, včetně legendárních AKOVů a modelů Hema. Také učebnic, historických řidičských průkazů a dalších dokumentů. Vystavena je i ručně psaná a malovaná kronika autoškol z roku 1954, unikátní vyučovací pomůcka známá pod názvem Vláškovo divadlo, vyučovací stroj K121, motocykl Jawa panelka s dvojím řízením a tři historické řidičské trenažéry, včetně pultu učitele. Vše je doprovázenou řadou textů v českém a anglickém jazyce. K vidění jsou i 4 historické filmy z oblasti autoškolství.

Výstava potrvá nejméně do konce srpna tohoto roku a je přístupná vždy od středy do neděle v době 10 – 18 hodin. Zhruba 2x do měsíce proběhnou komentované prohlídky pod vedením spoluautora výstavy, ředitele Dopravní akademie Roberta Kotála.

Během komentovaných prohlídek bude možné si též vyzkoušet jízdu na plně funkčním legendárním řidičském trenažéru AT-80.

Komentované prohlídky probíhají vždy 16:00 – 18:00 hodin v těchto termínech:

13. 10., 26. 10. 2022

Státní svátek 28. 9. 2022 – komentovaná prohlídka výjimečně od 10 hodin!

Přijďte se podívat, stojí to za to!

Stránka Národního muzea k výstavě: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/autoskolstvi

Do Rakouska jen s platnou prohlídkou

Psali jsme zde 8.3. o evropském nařízení, kterým se prodlužují mimo jiné i technické kontroly vozidel.  Podle informací, které aktuálně dostáváme, rakouská policie neuznává evropské nařízení, kterým se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 v celé EU prodloužila platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti.

Týká se to těch technických kontrol, jejichž platnost skončila v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Policie v Rakousku se zaměřuje na vozidla s českou registrační značkou a pokud zjistí propadlou prohlídku, zavolá odtahovou službu a vozidlo nechá odvézt zpět domů. 

Nechci zde komentovat postup rakouské policie, spíše doporučit českým řidičům, aby se do Rakouska vydali jen s vozidlem s platnou technickou prohlídkou. Nebude moc platné, když se časem ukáže nezákonnost popsaného jednání policie, zatímco řidič a jeho rodina budou mít zkaženou dovolenou.

Závěrečné zkoušky v autoškolách

Závěrečné zkoušky v autoškolách

Od 12. 4. 2021 se mohou konat závěrečné zkoušky v autoškolách. Přítomno smí být max. 10 osob, v případě zkoušky konané veřejně pak jen další 3 osoby z řad veřejnosti. Provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí účinné proti virům tak, aby byla zajištěna bezpečnost studentů, komisařů i lektorů.

Prodloužení lhůt a odklad některých prohlídek

Prodloužení lhůt a odklad některých prohlídek

Na základě evropského nařízení se prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti v celé EU. Dále se prodlužuje platnost řidičských průkazů, profesní způsobilosti (harm. kód 95) a dokončení profesního školení v 5. roce. Vše uvedené se týká dokladů, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Více informací ZDE