Informace pro fleet managery a jejich řidiče 1.12.2020

Dálniční známky

K 1.1.2021 se v České republice mění způsob úhrady i prokazování poplatku za užití dálnic. Následující text se týká pouze časového zpoplatnění (dálničních známek), tedy toho, které se vztahuje k silničním motorovým vozidlům nejméně se čtyřmi koly (motocykly a tříkolky zpoplatnění nepodléhají), jejichž největší povolená hmotnost (dříve celková hmotnost) činí nejvýše 3,5 tuny (vozidla přes 3,5 tuny podléhají výkonovému zpoplatnění, tedy elektronickému mýtu). Za tato vozidla může být připojen přívěs, ten však nemá na výši poplatku žádný vliv. Podstatná je vždy jen hmotnost motorového vozidla, nikoliv hmotnost celé jízdní soupravy.

Hlavní změna spočívá v tom, že dálniční známky budou nadále existovat pouze ve virtuální formě, tedy na čelní sklo vozidla se již nebude žádná dálniční známka vylepovat. Známky budou i nadále existovat ve formě roční, třicetidenní a desetidenní. U známky roční dochází k významné změně, a to je počátek a konec její platnosti. Tato známka již nadále nebude platit 1 kalendářní rok, ale 1 rok od data počátku její platnosti, přičemž toto datum může být libovolné. 

Při nákupu kterékoliv ze tří známek je možno určit počátek její platnosti. Ten je možno odložit až o 3 měsíce od nákupu. 

Podle přechodného ustanovení zákona platí roční známka pro rok 2020 (obdobně jako tomu bylo v předchozích letech) až do 31.1.2021. Novou roční elektronickou dálniční známku si tedy ti, kteří na svém vozidle mají vylepenou roční známku pro rok 2020, musí koupit nejpozději 1.2.2021. Samozřejmě ale jen v případě, že hned ten den potřebují jet po zpoplatněném úseku dálnice. Pokud potřebují jet později (například 15.2.2021), odloží si při nákupu známky počátek její platnosti na 15.2.2021 a známka jim pak bude platit až do 14.2.2022). Známky třicetidenní a desetidenní s počátkem platnosti v roce 2020 (samozřejmě papírové), má-li jejich platnost zasáhnout do roku 2021, zůstanou v platnosti až do svého konce. Tedy například třicetidenní známka s platností od 15.12.2021 platí do 13.1.2021 a samozřejmě musí zůstat na vozidle vylepena.

Novela zákona s sebou přináší jednu nepříjemnost. Dosud roční dálniční známka platila již od 1.12. předchozího roku. Elektronické dálniční známky začnou platit až s novelou zákona, tedy 1.1.2021. Ten, kdo si pořídí nové vozidlo v prosinci 2020 a potřebuje jet po zpoplatněné dálnici, nemá jinou možnost než si koupit „starou papírovou“ deseti nebo třicetidenní známku.

Elektronickou dálniční známku je možné zakoupit v elektronickém obchodě, na obchodním místě nebo v samoobslužném kiosku.

Veškeré informace o elektronických dálničních známkách obsahuje velmi přehledný web edalnice.cz, kde je možné si rovněž známku zakoupit. Tomuto webu lze vytknout snad jedinou věc, a sice že na mnoha místech uvádí již neexistující státní poznávací značku (SPZ) namísto registrační značky (RZ). Ale snad již brzy tento nedostatek na základě našeho upozornění odstraní 🙂

Právní rámec: zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, poslední novela provedená zákonem č. 227/2019 Sb. a zákonem č. 403/2020 Sb., účinnost 1.1.2021. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13/zneni-20210101)

Upozorňování na konec platnosti technické prohlídky

Jak jsme vás informovali v minulosti, počínaje 1.4.2019 má Ministerstvo dopravy povinnost těm provozovatelům motorových vozidel, kteří mají zřízenou datovou schránku, zaslat upozornění na blížící se konec platnosti technické prohlídky, a to 60 dnů před ním. Ministerstvo tak reálně činí až od léta 2019, navíc upozornění posílá jen asi na polovinu vozidel. Nedoporučujeme proto se na tento systém spoléhat, ale vést si vlastní evidenci expirací technických prohlídek.

Právní rámec: § 40 odst 6 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění p.p. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56)

Robert Kotál, Ř/DA