Aktuální informace pro řidiče a správce vozových parků 16.3.2021

Prodloužení lhůt a odklad některých prohlídek

Na základě evropského nařízení, vydaného v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, se prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti v celé EU. Dále se prodlužuje platnost řidičských průkazů, profesní způsobilosti (harmonizovaný kód 95) a dokončení profesního školení v 5. roce. Vše uvedené se týká dokladů s datem konce platnosti v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Situace není jasná u platnosti zdravotních prohlídek řidičů, zmíněná směrnice hovoří pouze o zdravotních prohlídkách vůdců malých plavidel.

Co se týká karet řidiče, směrnice stanoví, že pokud řidiči v uvedeném období skončí její platnost, má mít řidič do obdržení nové karty možnost a povinnost využít přijatelných alternativ k záznamu nezbytných informací o době řízení, pracovní době a dobách odpočinku. Větší podrobnosti směrnice neuvádí, za přijatelnou alternativu lze považovat například klasickou knihu jízd.

Celé znění evropské směrnice je k dispozici zde.

Neplatné dálniční známky

Doporučujeme zkontrolovat si, že máte z čelního skla odstraněnou neplatnou dálniční známku. Za její neodstranění hrozí řidiči pokuta příkazem na místě do 5.000 Kč, ve správním řízení až do 100.000 Kč. Známka se nejlépe odstraní žiletkou a zbytky lepidla technickým benzinem.

Stažení této informace ve formátu PDF zde.

Robert Kotál, Ř/DA