výstava

Výstava AUTOŠKOLSTVÍ v Národním muzeu

Výstava AUTOŠKOLSTVÍ v Národním muzeu

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se v prostorách Národního muzea v Národním památníku v Praze na Vítkově uskutečnila vernisáž výstavy Autoškolství. Výstava zachycuje vývoj československého autoškolství od jeho vzniku v roce 1907 do současnosti. Je rovněž věnována jedné z největších postav čs. autoškolství, panu Jiřímu Pourovi. Vernisáže se zúčastnilo přes 50 hostů.

Byli přítomni zástupci Ministerstva dopravy, Klubu autoškol, Asociace zkušebních komisařů, Slovenské komory výcvikových zařízení autoškol. Akci obohatila přítomnost obou dcer Jiřího Poura, jeho celoživotního osobního přítele Wilhelma Petzholtze a také posledního žijícího člena legendárního výzkumného a autorského tria Pour – Hoskovec – Štikar docenta Jiřího Štikara. Velmi příjemná byla účast nemalé skupiny bývalých ředitelů autoškol, ústředních metodiků i jiných pracovníků ředitelství autoškol, bývalých zkušebních komisařů a autorů publikací pro žáky a učitele autoškol.

Na výstavě je k vidění mnoho učebních pomůcek, včetně legendárních AKOVů a modelů Hema. Také učebnic, historických řidičských průkazů a dalších dokumentů. Vystavena je i ručně psaná a malovaná kronika autoškol z roku 1954, unikátní vyučovací pomůcka známá pod názvem Vláškovo divadlo, vyučovací stroj K121, motocykl Jawa panelka s dvojím řízením a tři historické řidičské trenažéry, včetně pultu učitele. Vše je doprovázenou řadou textů v českém a anglickém jazyce. K vidění jsou i 4 historické filmy z oblasti autoškolství.

Výstava potrvá nejméně do konce srpna tohoto roku a je přístupná vždy od středy do neděle v době 10 – 18 hodin. Zhruba 2x do měsíce proběhnou komentované prohlídky pod vedením spoluautora výstavy, ředitele Dopravní akademie Roberta Kotála.

Během komentovaných prohlídek bude možné si též vyzkoušet jízdu na plně funkčním legendárním řidičském trenažéru AT-80.

Komentované prohlídky probíhají vždy 16:00 – 18:00 hodin v těchto termínech:

13. 10., 26. 10. 2022

Státní svátek 28. 9. 2022 – komentovaná prohlídka výjimečně od 10 hodin!

Přijďte se podívat, stojí to za to!

Stránka Národního muzea k výstavě: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/autoskolstvi