Aklimatizační kurzy pro cizince

Aklimatizační řidičský kurz je jedním z produktů Dopravní akademie. Je primárně určen pro řidiče, kteří jsou cizinci, svá řidičská oprávnění získali v jiném státě, nemají potřebné znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích v České republice a nemají zkušenosti s provozem u nás. Z těchto důvodů pro ně může řízení motorového vozidla v naší zemi představovat zvýšené riziko.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Na začátku kurzu je řidič požádán, aby popsal své dosavadní řidičské zkušenosti, zejména s ohledem na zemi nebo země, ve kterých je získal. V rámci svého know-how, Dopravní akademie zná pravidla silničního provozu v mnoha zemích světa a je proto schopna soustředit se na rozdíly mezi pravidly zemí, kde řidič získal svoji praxi a pravidly naší země. Součástí teoretické části je též kapitola o dopravních přestupcích a přečinech, o pravomoci Policie ČR, obecní policie a správních orgánů a řidiči je doporučen postup při řešení dopravního přestupků nebo dopravní nehody, včetně důležitých telefonních číslech. Při teoretické části je používán interaktivní software Digitální silniční síť a Digitální křižovatka.

Praktická část obsahuje jízdu v běžném provozu na místních komunikacích (ve městě) i na komunikacích mimo obec včetně dálnic. Je procvičován nácvik dodržování českých pravidel provozu, probíhá adaptace na zvyklosti na českých komunikacích a jsou cvičeny i základy defenzivní jízdy v kontextu českého provozu. Z praktické části je pořízen elektronický protokol, který podrobně popisuje znalosti, dovednosti a schopnosti řidiče a obsahuje doporučení pro jeho zaměstnavatele. Formulář je dostupný objednateli do 48 hodin od ukončení kurzu ve webové aplikaci Dopravní akademie.

Ve standardním časovém schématu je kurz prováděn v dotaci 2,5 hodin (1,5 hodiny teoretická část a 1 hodina praktická část). Schéma může upraveno podle individuálních potřeb objednatele.

Kurz může realizován jak v prostorách objednatele, tak v prostorách Dopravní akademie. Stejně jako ostatní služby, poskytuje Dopravní akademie aklimatizační kurz ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku, a to v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena se odvíjí zejména od počtu řidičů v jedné skupině a také od skutečnosti, zda je kurz prováděn ve standardním časovém schématu nebo v individuální úpravě. Cena kurzu pro jednoho řidiče ve skupině o 5 řidičích při standardním časovém schématu činí:

Cena bez DPH
2490,- Kč

Aklimatizační kurzy pro cizince