Kurz aktivní bezpečné jízdy

Kurz je určen pro řidiče, u kterých bylo zjištěno, že mají nedostatečné znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích nebo jejich jízda obsahuje rizikové prvky chování. Osnova kurzu je zaměřena na prohloubení znalostí pravidel provozu, na osvojení metod bezpečné jízdy a na změnu postojů. Produktem kurzu je řidič, který se nedopouští dopravních přestupků, nezpůsobuje dopravní nehody a nevyhledává rizika.

Kurz aktivní bezpečné jízdy se skládá z teoretické a praktické části a je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena bez DPH
3.290,- Kč

Kurz aktivní bezpečné jízdy