Zákonné školení řidičů

Poskytujeme veškerá zákonem stanovená školení řidičů, a to jak řidičů referentů, tak profesní školení řidičů z povolání.

Standardní délka školení dle §103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. (Zákoník práce) řidičů „referentů“ je 1,5 hodiny a obsahuje změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, témata spojená s bezpečností práce v souvislosti s provozem vozidel, rizika konkrétního zaměstnavatele na tomto úseku a školení z Místního provozního bezpečnostního předpisu konkrétního zaměstnavatele. Školení provádíme klasickým způsobem s lektorem a s použitím nejmodernějších výukových prostředků, s frekvencí jednou za rok.

Školení řidičů referentů lze zkombinovat s jiným kurzem, například s kurzem defenzivní jízdy, jehož časová dotace se v takovém případě zvýší o jednu hodinu. Tento způsob je našimi zákazníky pro svoji ekonomickou i časovou efektivitu často využíván.

Neprovádíme školení formou e-learningu, a to jednak proto, že taková forma není v České republice právními předpisy akceptována a také proto, že zdaleka nedosahuje účinnosti klasického školení. Navíc neumožňuje zahrnout povinná témata vztahující se ke konkrétnímu zaměstnavateli.

Cena bez DPH za celou skupinu o nejvýše 25 řidičích
3.750 Kč

Profesní školení řidičů z povolání dle §46-48 zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel probíhá v některé z akreditovaných učeben, ve skupinách podle schválené kapacity jednotlivých učeben (obvykle 20 řidičů). Dotace 7 hodin, frekvence 1x v kalendářním roce.

Cena bez DPH za 1 řidiče
1.200 Kč

V případě provádění vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče činí dotace 140 resp. 280 hodin. (§ 46 a násl. zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění p.p.)
Cena na dotázání
centrala@dopravni-akademie.cz

V mezidobí mezi jednotlivými školeními rozesíláme řidičům našich zákazníků informační newslettery, jejich prostřednictvím informujeme o změnách nebo novinkách v předpisech o provozu vozidel. Všechny změny jsou srozumitelně vysvětleny. Tímto způsobem udržujeme řidiče na stálé úrovni znalostí.

Veškerá školení poskytujeme po celé ČR v českém a anglickém jazyce.
Podrobně o školení řidičů ZDE

Zákonné školení řidičů