Výzkumné a mezinárodní projekty

Dopravní akademie a její partnerská výzkumná organizace Traffic Research Academy byla a je zapojena do řady národních i evropských projektů, na kterých často spolupracuje s Centrem dopravního výzkumu, Ministerstvem dopravy České republiky, s Asociací dopravních psychologů i dalšími subjekty.

MERCURIO – hodnocení společenských a ekonomických dopadů ztrát (zranění, úmrtí) z dopravní nehodovosti, se zvláštním zřetelem na urgentní zdravotnickou péči a post traumatické služby. Dopady na domácnosti a státní finance zúčastněných zemí (Rakousko, Česká republika, Francie, Itálie), počítány vědecky ověřenými metodami na shromáždění a analýzu dat z přímých zdrojů.

http://www.mercurio-project.eu/

ZMOCNĚNEC.CZ – v roce 2012 Dopravní akademie a.s. spolupracovala s agenturou MEDIARESEARCH na výzkumu o rozhodování a primárním řešení následků dopravní nehody, který ukázal, že 12% řidičů si nedokáže představit, jak by situaci, kdy by oni sami nebo jejich blízcí, měli nebo byli účastníky dopravní nehody, řešili. Více zde.

IZAMK – informační zátěž a mentální kapacita řidiče

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1F44K%2F055%2F050

IMMORTAL – výzkum vlivu vybraných chorob na psychickou způsobilost k řízení motorových vozidel

http://www.czrso.cz/file/vliv-alkoholu-leku-a-psychotropnich-latek-na-dopravni-chovani-2/

MERIT

BASIC

ADVANCED

HERMES

TRAINER

AGILE

Výzkumné a mezinárodní projekty