skryte

Vaše řidiče ohlídá eDA

Vaše řidiče ohlídá eDA

Na vaše řidiče dohlédne eDA

 

Aplikace eDA vede celou agendu řidičů a je vítaným pomocníkem fleet manažera. Hlídá konec platnosti řidičských průkazů, lékařských prohlídek a expirace školení řidičů. S dostatečným předstihem zasílá notifikační emaily jednotlivým řidičům a/nebo manažerům s informacemi co je potřeba, kam jít nebo dokonce obdrží aktuální formulář posudku o zdravotní způsobilosti. Pracovníkům fleet managementu a HR jsou pak týdně zasílány přehledy o tom, kterým řidičům se blíží některá expirace a také informace o tom, u koho již došlo k obnově.

Databáze je pravidelně aktualizována, oprávněné osoby mají do aplikace eDA a k veškerým informacím přístup 24 hodin denně, 365 dní v roce prostřednictvím osobního loginu.

Aplikace eDA dále umožňuje:

  • prohlížet seznam protokolů o hodnocení každého jednotlivého řidiče ze všech školení a řidičských tréninků
  • generování certifikátů o účasti v jednotlivých zdokonalovacích kurzech
  • prohlížení a tisk prezenčních listin i s podpisy účastníků z kurzů Dopravní akademie
  • v případě řidičského auditu je k dispozici závěr z pohovoru s dopravním psychologem, který je jeho součástí

Ještě eDA nemáte? Zajímají Vás další podrobnosti?
Kontaktujte nás: centrala@dopravni-akademie.cz

Přístup do aplikace eDA je bezplatný.

Pokud je spuštěna služba hlídání expirací, pak se cena takové služby pohybuje v závislosti na počtu řidičů mezi 3 a 20 Kč/měsíc/řidič (minimální roční částka je 2500 Kč).

iDA řidičům rozsvítí

iDA řidičům rozsvítí

iDA řidičům rozsvítí

 

iDA je vzdělávací portál pro řidiče, který upevní jejich znalosti v období mezi pravidelnými školeními a kurzy.

Díky iDA mají řidiči možnost opakovat a zafixovat hlavní zásady defenzivní jízdy či ekonomicko ekologické jízdy, průběžně získávat další znalosti a dovednosti v těchto disciplínách a mít také k dispozici veškeré změny v předpisech o provozu vozidel, ke kterým často dochází.

Časová náročnost interaktivní aplikace je 30 minut, obsah je pravidelně obměňován (minimální interval je 1 x za 6 měsíců nebo v případě změny předpisů).

aDA řidičům vysvětlí

aDA řidičům vysvětlí

aDA řidičům vysvětlí

 

aDA je ucelený cyklus speciálních přednášek pro Vaše řidiče v každém ročním období a pro všechny řidičské úrovně.

Cyklus přednášek aDA zahrnuje například následující témata:

  • aDA vysvětlí… Pravidla silničního provozu, jak je (asi) neznáte
  • aDA vysvětlí… Jak se připravit na zimní provoz
  • aDA vysvětlí… Jak se připravit na cestu na dovolenou

aDA nabízí strukturované teoretické přednášky s neomezenou kapacitou posluchačů a s následnou možností konkrétních dotazů, v časové dotaci 1 až 3 hodiny podle přání.

Výukový software a publikace

Výukový software a publikace

DIGITÁLNÍ SILNICE interaktivní program pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích, který pracuje v českém jazyce a je určený pro výuku žáků v autoškolách, pro firemní školení řidičů nebo i v řidičských zdokonalovacích kurzech. Pomocí tohoto programu může vyučující snadno a názorně nasimulovat nejrůznější dopravní situace.

DEMO verze ZDARMA ke stažení ZDE
Online objednávka a ceny jednotlivých programů ZDE

 

Publikace ZMĚNY V PŘEDPISECH OD 1.11. 2015 DO 20.2. 2016 Dopravní akademie a.s. vydala elektronickou publikaci, obsahují všechny změny v právních předpisech, souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Změny jsou komentované, autorem je Robert Kotál.

Cena 295,-
Publikace obsahuje tyto změny ZDE
Online objednávka ZDE

Výzkumné a mezinárodní projekty

Výzkumné a mezinárodní projekty

Dopravní akademie a její partnerská výzkumná organizace Traffic Research Academy byla a je zapojena do řady národních i evropských projektů, na kterých často spolupracuje s Centrem dopravního výzkumu, Ministerstvem dopravy České republiky, s Asociací dopravních psychologů i dalšími subjekty.

MERCURIO – hodnocení společenských a ekonomických dopadů ztrát (zranění, úmrtí) z dopravní nehodovosti, se zvláštním zřetelem na urgentní zdravotnickou péči a post traumatické služby. Dopady na domácnosti a státní finance zúčastněných zemí (Rakousko, Česká republika, Francie, Itálie), počítány vědecky ověřenými metodami na shromáždění a analýzu dat z přímých zdrojů.

http://www.mercurio-project.eu/

ZMOCNĚNEC.CZ – v roce 2012 Dopravní akademie a.s. spolupracovala s agenturou MEDIARESEARCH na výzkumu o rozhodování a primárním řešení následků dopravní nehody, který ukázal, že 12% řidičů si nedokáže představit, jak by situaci, kdy by oni sami nebo jejich blízcí, měli nebo byli účastníky dopravní nehody, řešili. Více zde.

IZAMK – informační zátěž a mentální kapacita řidiče

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1F44K%2F055%2F050

IMMORTAL – výzkum vlivu vybraných chorob na psychickou způsobilost k řízení motorových vozidel

http://www.czrso.cz/file/vliv-alkoholu-leku-a-psychotropnich-latek-na-dopravni-chovani-2/

MERIT

BASIC

ADVANCED

HERMES

TRAINER

AGILE

Rallye legend tým

Rallye legend tým

Robert Kotál, bývalý automobilový soutěžní jezdec, závodil v letech 1978 až 1990. Ve své sportovní kariéře se propracoval až do tehdejšího federálního mistrovství ČSSR, zúčastňoval se i mezinárodních automobilových soutěžích včetně některých soutěží Mistrovství Evropy. Po dvaceti třech letech se vrátil k závodění a se svým spolujezdcem Mirkem Maršálem se od roku 2013 účastní pravidelně seriálu RALLYE LEGEND (Rallye Praha Revival a Rallye Berounka Revival) s vozidlem Škoda 130 LR. V současné době připravuje pro třídu historických soutěžních automobilů legendární Škodu 120 S Rallye.

V roce 2009 fandové autosportu vymysleli při skleničce „sranda akci“ společensko-sportovní událost Rallye legend revival. Hlavní těžiště závodů je v účasti „legend“ bývalých závodníků, kteří velkou část svého života věnovali své vášni, automobilovým závodům a přinášeli tak nezapomenutelné zážitky zástupům fanoušků lemujících tratě. Na revivalu mají tito rekové možnost se setkat, zavzpomínat na doby nedávné i vzdálenější a ujistit se, že přes běh času velké závodnické srdce a elán neztratili. Legendy nejsou jen jezdci, ale i závodní automobily, soutěžit mohou jen vozy, které byly uvedeny na trh nejpozději v roce 1985. více