Řidičský audit

Dopravní akademie má vytvořený a dvacetiletou praxí ověřený systém řidičského auditu, který je zaměřen na rozpoznání slabých stránek jednotlivých řidičů ve flotile. Metoda zajišťuje, že každý řidič je doporučen do takového druhu kurzu, který zlepší nebo alespoň kompenzuje jeho slabé stránky, případně se konstatuje, že žádný kurz není nutný. Tím je zajištěn efektivní a nejvhodnější trénink každého jednotlivého řidiče, Tímto způsobem dosahuje Dopravní akademie snížení nehodovosti u svých klientů až o 40% do dvou let od zavedení systému. Svoje know-how a postupy při výuce v kurzech má chráněny jako průmyslové vzory Úřadem průmyslového vlastnictví.

Řidičský audit se v základním rozsahu skládá z částí, které prověřují znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, dopravně psychologický profil řidiče, techniku jízdy, defenzivní chování, ekonomiku jízdy, přístup k životnímu prostředí a přístup k užívání firemního vozidla. Navíc může být audit zaměřen na další specifika práce konkrétního řidiče, například přepravu nebezpečného nákladu, jízdu s vozidlem s právem přednostní jízdy atp.

Podrobný protokol z celého auditu, včetně popisu konkrétních chyb i celkového profilu řidiče je v krátké době po provedení auditu objednateli k dispozici ve webové aplikaci Hodnocení řidičů. Součástí hodnocení může být i záznam z kamery umístěné ve vozidle, případě výstup z dalších zařízení, používaných při auditu (aktuální spotřeba, vyhodnocení otáček motoru, emise CO2 atd.). Hodnocení je vždy doplněno tzv. riskfaktorem, neboli matematickým vyjádřením toho, s jakou pravděpodobností se řidič v budoucnu stane účastníkem (nikoliv nutně jen viníkem) dopravní nehody a doporučením k účasti v některém ze speciálních zdokonalovacích kurzů Dopravní akademie.

Cena auditu 1 řidiče v základním rozsahu
1.990 Kč bez DPH

Řidičský audit