Nová právní úprava od 1. 7. 2018

Od letošního 1. července mají řidiči o něco jednodušší život.

O vydání či výměnu řidičského průkazu již mohou požádat na kterémkoliv registru řidičů v České republice, bez ohledu na svoje bydliště. Týká se to i některých dalších úkonů, souvisejících s řidičským průkazem. Také již není k žádosti třeba přikládat fotografii, úřad si ji sám obstará z registru občanských průkazů či pasů, popřípadě ji sám pořídí. Nově se do řidičského průkazu nezapisuje obec obvyklého bydliště, tedy není již třeba oznamovat registru řidičů změnu adresy.

 

Nová právní úprava od 1. 7. 2018