DA na Dni s Fleetem

Dopravní akademie se pravidelně účastní akce Den s Fleetem, která se tentokrát konala 13. 9. 2018 na Kunětické hoře. Setkání s fleet manažery mnoha firem bylo velmi užitečné – vyslechli jsme mnoho jejich zkušeností i problémů, které chceme vyřešit našimi novými produkty.

Na viděnou 10. 10. 2018 na Plug-in Day s Fleetem!

DA na Dni s Fleetem