Nové změny od 1. 10. 2018

S účinností od 1. října 2018 dochází ke změnám v pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Změny se týkají zejména vozidel s právem přednosti v jízdě a změny chování jiných řidičů ve vztahu k přednostním vozidlům. Dále dochází ke změnám v podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména v oblasti povinné výbavy vozidel. Podrobněji v aktuální informaci pro řidiče, kterou Dopravní akademie poskytuje svým klientům při každé změně dopravních předpisů.

Nové změny od 1. 10. 2018