Seminář k novele bodového systému

V úterý 11.6.2019 pořádalo Ministerstvo dopravy seminář k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pozvání obdržela i Dopravní akademie.

Hlavními tématy byly změna bodového systému a zavedení tzv. řidičského průkazu na zkoušku. Oba návrhy vzešly z dílny předchozího ministra dopravy Daniela Ťoka, ale po převzetí funkce Vladimírem Kremlíkem na nich ministerstvo ještě zapracovalo. Pan ministr byl na semináři osobně přítomen a co lze hodnotit velmi pozitivně, na rozdíl od nejméně tří svých předchůdců o věc jeví skutečný zájem.

Diskutovalo se o institutu takzvaného řidičského průkazu na zkoušku, který by dostali čerství absolventi autoškol na dobu dvou let. Limit pro vybodování by u nich byl snížen na polovinu, tedy na 6 bodů, a na konci zkušebního období, před výměnou dočasného řidičského průkazu za trvalý, by se řidiči museli podrobit zdokonalovacímu výcviku. Pozvaní zástupci odborné veřejnosti se shodli na tom, že návrh, tak jak je nyní připraven, potřebuje ještě v mnoha aspektech dopracovat a teprve poté bude možné jej poslat do legislativního procesu.

Kromě úpravy bodového systému se projednával návrh na zavedení minimálního bezpečného odstupu vozidel, podobně jak funguje již mnoho let v Rakousku, Německu či na Slovensku. Vyvstala otázka, jak bude policie nově definovanou vzdálenost měřit a kontrolovat, ale odpověď nebyla k dispozici, neboť z policie ČR se nikdo na seminář nedostavil. Ředitel služby dopravní policie policejního prezídia Tomáš Lerch se omluvil, náhradu za sebe neposlal a tak některé otázky zůstaly nezodpovězeny.

Každopádně, nový ministr se netváří, že všemu rozumí, naslouchá, a tak se zdá, že se v oblasti provozu na pozemních komunikacích blýská na lepší časy. Ono taky už bylo na čase.

Seminář k novele bodového systému