Dálniční známky

K 1.1.2021 se v České republice mění způsob úhrady i prokazování poplatku za užití dálnic. Hlavní změna spočívá v tom, že dálniční známky budou nadále existovat pouze ve virtuální formě, tedy na čelní sklo vozidla se již nebude žádná dálniční známka vylepovat. Známky budou i nadále existovat ve formě roční, třicetidenní a desetidenní. U známky roční dochází k významné změně, a to je počátek a konec její platnosti. Tato známka již nadále nebude platit 1 kalendářní rok, ale 1 rok od data počátku její platnosti, přičemž toto datum může být libovolné. 

Novela zákona s sebou přináší jednu nepříjemnost. Dosud roční dálniční známka platila již od 1.12. předchozího roku. Elektronické dálniční známky začnou platit až s novelou zákona, tedy 1.1.2021. Ten, kdo si pořídí nové vozidlo v prosinci 2020 a potřebuje jet po zpoplatněné dálnici, nemá jinou možnost než si koupit „starou papírovou“ deseti nebo třicetidenní známku.

Veškeré informace o elektronických dálničních známkách obsahuje velmi přehledný web www.edalnice.cz, kde je možné si rovněž známku zakoupit.

Dálniční známky
Tagged on: