Rozloučení

Se zármutkem oznamujeme, že nás 10. června ve věku 85 let opustil náš bývalý kolega PaedDr. Vladislav Lomberský.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Rozloučení