Aktuality

Do Rakouska jen s platnou prohlídkou

Psali jsme zde 8.3. o evropském nařízení, kterým se prodlužují mimo jiné i technické kontroly vozidel.  Podle informací, které aktuálně dostáváme, rakouská policie neuznává evropské nařízení, kterým se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 v celé EU prodloužila platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti.

Týká se to těch technických kontrol, jejichž platnost skončila v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Policie v Rakousku se zaměřuje na vozidla s českou registrační značkou a pokud zjistí propadlou prohlídku, zavolá odtahovou službu a vozidlo nechá odvézt zpět domů. 

Nechci zde komentovat postup rakouské policie, spíše doporučit českým řidičům, aby se do Rakouska vydali jen s vozidlem s platnou technickou prohlídkou. Nebude moc platné, když se časem ukáže nezákonnost popsaného jednání policie, zatímco řidič a jeho rodina budou mít zkaženou dovolenou.

Závěrečné zkoušky v autoškolách

Závěrečné zkoušky v autoškolách

Od 12. 4. 2021 se mohou konat závěrečné zkoušky v autoškolách. Přítomno smí být max. 10 osob, v případě zkoušky konané veřejně pak jen další 3 osoby z řad veřejnosti. Provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí účinné proti virům tak, aby byla zajištěna bezpečnost studentů, komisařů i lektorů.

Prodloužení lhůt a odklad některých prohlídek

Prodloužení lhůt a odklad některých prohlídek

Na základě evropského nařízení se prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti v celé EU. Dále se prodlužuje platnost řidičských průkazů, profesní způsobilosti (harm. kód 95) a dokončení profesního školení v 5. roce. Vše uvedené se týká dokladů, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Více informací ZDE

Dálniční známky

Dálniční známky

K 1.1.2021 se v České republice mění způsob úhrady i prokazování poplatku za užití dálnic. Hlavní změna spočívá v tom, že dálniční známky budou nadále existovat pouze ve virtuální formě, tedy na čelní sklo vozidla se již nebude žádná dálniční známka vylepovat. Známky budou i nadále existovat ve formě roční, třicetidenní a desetidenní. U známky roční dochází k významné změně, a to je počátek a konec její platnosti. Tato známka již nadále nebude platit 1 kalendářní rok, ale 1 rok od data počátku její platnosti, přičemž toto datum může být libovolné. 

Novela zákona s sebou přináší jednu nepříjemnost. Dosud roční dálniční známka platila již od 1.12. předchozího roku. Elektronické dálniční známky začnou platit až s novelou zákona, tedy 1.1.2021. Ten, kdo si pořídí nové vozidlo v prosinci 2020 a potřebuje jet po zpoplatněné dálnici, nemá jinou možnost než si koupit „starou papírovou“ deseti nebo třicetidenní známku.

Veškeré informace o elektronických dálničních známkách obsahuje velmi přehledný web www.edalnice.cz, kde je možné si rovněž známku zakoupit.

Platnost řidičských průkazů

Platnost řidičských průkazů

V důsledku nouzového stavu zůstávají v platnosti řidičské průkazy, jejichž datum platnosti připadlo do něj nebo do období těsně po něm. Podkladem je dohoda resortů dopravy a vnitra. Týká se to ovšem jen jízd po území ČR, pro jízdu do zahraničí je třeba nechat si vystavit nový průkaz. Vláda nyní jedná s Evropskou komisí o prodloužení platnosti řidičských průkazů paušálně do 31.3.2021, pak by bylo možné jet i do členských států s průkazem, jehož platnost skončila na počátku letošního podzimu nebo později.

Přednášky také ONLINE

Přednášky také ONLINE

S ohledem na epidemiologickou situaci realizujeme již od letošního jara řadu přednášek online formou.

Firmy si u nás často objednávají přednášky na téma legislativních změn v balíku dopravních předpisů. Online provádíme i teoretické části našich řidičských zdokonalovacích kurzů, například kurzu defenzivní jízdy. Praktická část ve vozidle pak probíhá standardně, tedy jeden řidič a instruktor ve vozidle. K online přednáškám používáme profesionální platformy, které umožňují realizovat školení v plnohodnotné formě. Tedy s prezentacemi, možností vidět a slyšet se navzájem a mít tak možnost pokládat dotazy v reálném čase.

Chovají se korektně

V souvislosti s protipandemickými opatřeními vláda zakázala k 15. 3. 2020 činnost autoškol. Ty se tak ocitly přes noc „na suchu“ a jejich tržby klesly na nulu. V této situaci musely vydržet déle než měsíc. Mnozí majitelé nemovitostí, ve kterých mají autoškoly své provozovny, s pochopením odložili, snížili nebo zcela odpustili nájemné za kritickou dobu. Našli se ovšem i tací, kteří jej razantně zvýšili a možná nebude velkým překvapením, že jde o státní organizaci.

Státní zkušebna strojů a. s. má ve svém areálu v Praze 6 zkušební dráhu, která je vhodná i pro výcvik řidičů a splňuje podmínky pro autocvičiště. Zhruba desítka pražských autoškol měla s touto organizací uzavřenou smlouvu o užívání dráhy pro účely výcviku svých žáků. Na jaře letošního roku Státní zkušebna strojů rozeslala těmto autoškolám dodatek ke smlouvě a vyzvala je k podpisu. Dodatek obsahuje jediný bod, a to zvýšení nájemného o 500 %. Skutečně pět set, není to překlep. V následné emailové korespondenci ředitel zkušebny uvádí, že nájemné bylo „nepřiměřeně nízké“. Ovšem toto nepřiměřeně nízké nájemné si zkušebna stanovila sama, a to i ve smlouvách starých necelý rok. Zkušebna prý běžně účtuje 1.000 Kč za jednu hodinu pronájmu dráhy. Když mu autoškola navrhla, že tuto částku bude platit, odpověděl „tato varianta není k jednání“. A dále „pokud nechcete uzavřít dodatek, vypovězte smlouvu nebo to uděláme my“. A skutečně smlouvu vypověděl. 

Nejde jen o to, že několik pražských autoškol nyní intenzivně hledá novou plochu splňující zákonné podmínky pro autocvičiště nebo cvičnou plochu a asi není těžké si představit, jaký problém to v hlavním městě je. Ale jak se zachovala státní organizace (jediným akcionářem Státní zkušebny strojů a.s. je Ministerstvo zemědělství) v době koronavirové krize, která dopadla na autoškoly nejvyšším možným způsobem, nad tím zůstává stát rozum. Na závěr citát z emailu ředitele zkušebny: „Domnívám se, že se chováme velice korektně“.

Robert Kotál, Dopravní akademie a.s.

Doba koronavirová a řidiči

V posledních měsících jsme zažili situaci, jaká zde ještě nebyla. V důsledku koronavirové krize byl vyhlášen celostátní stav nouze. Jezdilo se v něm výrazně méně než je běžné, ovšem rozdíly mezi ukázněnými a těmi druhými řidiči se nesmazaly, naopak byly ještě patrnější.
Vyhlášení nouzového stavu s sebou přináší řadu mimořádností. Mimo jiné znamená, že tresty za přestupky a trestné činy spáchané během něj budou automaticky vyšší, než za normálních okolností, kdy nouzový stav vyhlášen není. A tedy jak správní orgány, tak soudy musí při stanovování výše trestu přihlížet k tomu, že delikt byl spáchán v době nouzového stavu.

Během nouzového stavu neprobíhala správní řízení, ale všechny kamery a další automatizované systémy, které hlídají dodržování pravidel silničního provozu, zůstaly v plném provozu. Správní orgány teď zažijí nápor v podobě vysokého počtu projednávaných případů. A řidiči, kteří místo aby v době nouzového stavu jezdili opatrněji, neboť záchranářů bylo třeba jinde, proháněli se po téměř prázdných silnicích zákon nezákon, teď rychle vystřízliví. Holt, není radno zneužívat mimořádných opatření, a nouzového stavu už vůbec ne.