zákon 361

Připomínky k novele zákona č. 361/2000 Sb.

Ministerstvo dopravy připravilo návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). Návrh rozeslalo na tzv. připomínková místa, kterými ale paradoxně není ani jeden ze tří českých profesních autoškolských svazů, dokonce ani asociace zkušebních komisařů.

Zato je jím ale Ministerstvo kultury….. Dopravní akademie prostřednictvím stálé Komise pro přípravu řidičů a bezpečnost silničního provozu Klubu autoškol DA ČR, z. s. podala „nevyžádaně“ (stejně jako ostatní autoškolské svazy či Asociace dopravních psychologů) své připomínky. Týkají se zejména pasáží, sepsaných horkou jehlou.

Například chvályhodnou snahu o zavedení řidičského průkazu na zkoušku ministerstvo pojalo tak, že začínajícím řidičům sníží limit pro vybodování z 12 na 6 bodů. Už ale neřešilo, kdo vlastně začínajícím řidičem je. Podle navrženého znění je jím například i řidič, který 20 let jezdí s nákladním automobilem a pak si rozšíří své řidičské oprávnění o skupinu D (autobusy).

Všechny připomínky Komise pro přípravu řidičů a bezpečnost silničního provozu Klubu autoškol DA ČR, z. s. naleznete zde: