iDA řidičům rozsvítí

iDA řidičům rozsvítí

 

iDA je vzdělávací portál pro řidiče, který upevní jejich znalosti v období mezi pravidelnými školeními a kurzy.

Díky iDA mají řidiči možnost opakovat a zafixovat hlavní zásady defenzivní jízdy či ekonomicko ekologické jízdy, průběžně získávat další znalosti a dovednosti v těchto disciplínách a mít také k dispozici veškeré změny v předpisech o provozu vozidel, ke kterým často dochází.

Časová náročnost interaktivní aplikace je 30 minut, obsah je pravidelně obměňován (minimální interval je 1 x za 6 měsíců nebo v případě změny předpisů).

iDA řidičům rozsvítí