servis

Vaše řidiče ohlídá eDA

Vaše řidiče ohlídá eDA

Na vaše řidiče dohlédne eDA

 

Aplikace eDA vede celou agendu řidičů a je vítaným pomocníkem fleet manažera. Hlídá konec platnosti řidičských průkazů, lékařských prohlídek a expirace školení řidičů. S dostatečným předstihem zasílá notifikační emaily jednotlivým řidičům a/nebo manažerům s informacemi co je potřeba, kam jít nebo dokonce obdrží aktuální formulář posudku o zdravotní způsobilosti. Pracovníkům fleet managementu a HR jsou pak týdně zasílány přehledy o tom, kterým řidičům se blíží některá expirace a také informace o tom, u koho již došlo k obnově.

Databáze je pravidelně aktualizována, oprávněné osoby mají do aplikace eDA a k veškerým informacím přístup 24 hodin denně, 365 dní v roce prostřednictvím osobního loginu.

Aplikace eDA dále umožňuje:

  • prohlížet seznam protokolů o hodnocení každého jednotlivého řidiče ze všech školení a řidičských tréninků
  • generování certifikátů o účasti v jednotlivých zdokonalovacích kurzech
  • prohlížení a tisk prezenčních listin i s podpisy účastníků z kurzů Dopravní akademie
  • v případě řidičského auditu je k dispozici závěr z pohovoru s dopravním psychologem, který je jeho součástí

Ještě eDA nemáte? Zajímají Vás další podrobnosti?
Kontaktujte nás: centrala@dopravni-akademie.cz

Přístup do aplikace eDA je bezplatný.

Pokud je spuštěna služba hlídání expirací, pak se cena takové služby pohybuje v závislosti na počtu řidičů mezi 3 a 20 Kč/měsíc/řidič (minimální roční částka je 2500 Kč).

iDA řidičům rozsvítí

iDA řidičům rozsvítí

iDA řidičům rozsvítí

 

iDA je vzdělávací portál pro řidiče, který upevní jejich znalosti v období mezi pravidelnými školeními a kurzy.

Díky iDA mají řidiči možnost opakovat a zafixovat hlavní zásady defenzivní jízdy či ekonomicko ekologické jízdy, průběžně získávat další znalosti a dovednosti v těchto disciplínách a mít také k dispozici veškeré změny v předpisech o provozu vozidel, ke kterým často dochází.

Časová náročnost interaktivní aplikace je 30 minut, obsah je pravidelně obměňován (minimální interval je 1 x za 6 měsíců nebo v případě změny předpisů).

aDA řidičům vysvětlí

aDA řidičům vysvětlí

aDA řidičům vysvětlí

 

aDA je ucelený cyklus speciálních přednášek pro Vaše řidiče v každém ročním období a pro všechny řidičské úrovně.

Cyklus přednášek aDA zahrnuje například následující témata:

  • aDA vysvětlí… Pravidla silničního provozu, jak je (asi) neznáte
  • aDA vysvětlí… Jak se připravit na zimní provoz
  • aDA vysvětlí… Jak se připravit na cestu na dovolenou

aDA nabízí strukturované teoretické přednášky s neomezenou kapacitou posluchačů a s následnou možností konkrétních dotazů, v časové dotaci 1 až 3 hodiny podle přání.