Aktuality

Ministerstvo nově upozorňuje

Ministerstvo nově upozorňuje

Na základě novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, účinné od 1. 4. 2019 má Ministerstvo dopravy povinnost těm provozovatelům motorových vozidel, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku, posílat upozornění o blížícím se konci platnosti technické prohlídky, a to 60 dnů předtím. Ve skutečnosti až v těchto dnech začalo ministerstvo svoji novou povinnost plnit. Pro provozovatele jde o příjemnou novinku, která je zbavuje nutnosti vést si vlastní evidenci o platnosti technických prohlídek svých vozidel.

Seminář k novele bodového systému

Seminář k novele bodového systému

V úterý 11.6.2019 pořádalo Ministerstvo dopravy seminář k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pozvání obdržela i Dopravní akademie.

Hlavními tématy byly změna bodového systému a zavedení tzv. řidičského průkazu na zkoušku. Oba návrhy vzešly z dílny předchozího ministra dopravy Daniela Ťoka, ale po převzetí funkce Vladimírem Kremlíkem na nich ministerstvo ještě zapracovalo. Pan ministr byl na semináři osobně přítomen a co lze hodnotit velmi pozitivně, na rozdíl od nejméně tří svých předchůdců o věc jeví skutečný zájem.

Diskutovalo se o institutu takzvaného řidičského průkazu na zkoušku, který by dostali čerství absolventi autoškol na dobu dvou let. Limit pro vybodování by u nich byl snížen na polovinu, tedy na 6 bodů, a na konci zkušebního období, před výměnou dočasného řidičského průkazu za trvalý, by se řidiči museli podrobit zdokonalovacímu výcviku. Pozvaní zástupci odborné veřejnosti se shodli na tom, že návrh, tak jak je nyní připraven, potřebuje ještě v mnoha aspektech dopracovat a teprve poté bude možné jej poslat do legislativního procesu.

Kromě úpravy bodového systému se projednával návrh na zavedení minimálního bezpečného odstupu vozidel, podobně jak funguje již mnoho let v Rakousku, Německu či na Slovensku. Vyvstala otázka, jak bude policie nově definovanou vzdálenost měřit a kontrolovat, ale odpověď nebyla k dispozici, neboť z policie ČR se nikdo na seminář nedostavil. Ředitel služby dopravní policie policejního prezídia Tomáš Lerch se omluvil, náhradu za sebe neposlal a tak některé otázky zůstaly nezodpovězeny.

Každopádně, nový ministr se netváří, že všemu rozumí, naslouchá, a tak se zdá, že se v oblasti provozu na pozemních komunikacích blýská na lepší časy. Ono taky už bylo na čase.

Význam a tvorba firemní Car Policy

Součástí letošního konferečního bloku na akci Den s Fleetem, která se koná 6. 6. 2019 v golfovém centru Kaskáda mezi Kuřimí a Brnem, bude také panelová diskuse na téma „Význam a tvorba firemní Car Policy”. Dopravní akademii zde bude zastupovat Robert Kotál a hovořit se bude o legislativních aspektech Car Policy, stejně jako o bezpečnostních hlediscích, o problematice související s oddělením HR a dalšími oblastmi firemního managementu.

Rallye Praha Revival 2019

Rallye Praha Revival 2019

Již tento víkend 12. – 14. 4. 2019 se koná tradiční Rallye Praha Revival, ve které bude mít opět své zastoupení Dopravní akademie s posádkou Robert Kotál – Jan Cihelka ve voze Škoda 130 LR z roku 1985.

V pátek 12. 4. bude rallye odstartována v Radotíně, 1. rychlostní zkouška se jede ve Velké Chuchli. Soutěžní vozy se poté přesunou do spodní poloviny Václavského náměstí v Praze 1, kde budou pro návštěvníky a kolemjdoucí vystaveny v časovém rozmezí 17 – 18:30 hodin. V 18:30 hodin startuje první vůz do páteční noční etapy. Soutěž pokračuje celý víkend až do neděle a celkově posádky soutěžních aut absolvují 12 rychlostních zkoušek.

Šťastný dojezd do cíle!

Připomínky k novele zákona č. 361/2000 Sb.

Ministerstvo dopravy připravilo návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). Návrh rozeslalo na tzv. připomínková místa, kterými ale paradoxně není ani jeden ze tří českých profesních autoškolských svazů, dokonce ani asociace zkušebních komisařů.

Zato je jím ale Ministerstvo kultury….. Dopravní akademie prostřednictvím stálé Komise pro přípravu řidičů a bezpečnost silničního provozu Klubu autoškol DA ČR, z. s. podala “nevyžádaně” (stejně jako ostatní autoškolské svazy či Asociace dopravních psychologů) své připomínky. Týkají se zejména pasáží, sepsaných horkou jehlou.

Například chvályhodnou snahu o zavedení řidičského průkazu na zkoušku ministerstvo pojalo tak, že začínajícím řidičům sníží limit pro vybodování z 12 na 6 bodů. Už ale neřešilo, kdo vlastně začínajícím řidičem je. Podle navrženého znění je jím například i řidič, který 20 let jezdí s nákladním automobilem a pak si rozšíří své řidičské oprávnění o skupinu D (autobusy).

Všechny připomínky Komise pro přípravu řidičů a bezpečnost silničního provozu Klubu autoškol DA ČR, z. s. naleznete zde:

Jací jsou Češi řidiči?

Podle aktuálně zveřejněného výzkumu společnosti Nielsen Admosphere více než polovina dospělé internetové populace řídí alespoň třikrát týdně automobilem a hodnotí se jako průměrní řidiči.  

V souvislosti s bezpečností jsou zajímavé výsledky výzkumu o maximální dovolené rychlosti na dálnicích. Zvýšení stávajícího limitu 130 km/h na českých dálnicích by si přálo jen 11 % internetových Čechů a jako dostačující rychlost tento limit hodnotí 46 % dotázaných.

Rychlost 130 km/h, v mnoha evropských zemích používaná jako rychlostní limit na dálnici, byla stanovena na základě výzkumů jako nejvyšší, ještě bezpečná rychlost. U vyšších rychlostí se již jeví jako příliš dlouhá dráha, kterou vozidlo ujede během reakce řidiče a technické prodlevě brzd.

Rallye Berounka Revival již tento víkend

Rallye Berounka Revival již tento víkend

O víkendu 27. – 28. 10. 2018 se jede další podnik ze seriálu automobilových soutěží legend – Rallye Berounka Revival. Trasa jako každoročně zavede soutěžní posádky do středních a pak jižních Čech, chybět nebudou tradiční rychlostní zkoušky v Motocar centru Písek a na rallycrossové trati v Sedlčanské kotlině. Již pošesté se rallye zúčastní posádka Dopravní akademie Robert Kotál – Jan Cihelka na voze Škoda 130 LR z roku 1985. Startuje se v sobotu v 9 hodin z areálu učiliště v Praze – Radotíně.

Nové změny od 1. 10. 2018

S účinností od 1. října 2018 dochází ke změnám v pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Změny se týkají zejména vozidel s právem přednosti v jízdě a změny chování jiných řidičů ve vztahu k přednostním vozidlům. Dále dochází ke změnám v podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména v oblasti povinné výbavy vozidel. Podrobněji v aktuální informaci pro řidiče, kterou Dopravní akademie poskytuje svým klientům při každé změně dopravních předpisů.

DA na Dni s Fleetem

Dopravní akademie se pravidelně účastní akce Den s Fleetem, která se tentokrát konala 13. 9. 2018 na Kunětické hoře. Setkání s fleet manažery mnoha firem bylo velmi užitečné – vyslechli jsme mnoho jejich zkušeností i problémů, které chceme vyřešit našimi novými produkty.

Na viděnou 10. 10. 2018 na Plug-in Day s Fleetem!

Nová právní úprava od 1. 7. 2018

Od letošního 1. července mají řidiči o něco jednodušší život.

O vydání či výměnu řidičského průkazu již mohou požádat na kterémkoliv registru řidičů v České republice, bez ohledu na svoje bydliště. Týká se to i některých dalších úkonů, souvisejících s řidičským průkazem. Také již není k žádosti třeba přikládat fotografii, úřad si ji sám obstará z registru občanských průkazů či pasů, popřípadě ji sám pořídí. Nově se do řidičského průkazu nezapisuje obec obvyklého bydliště, tedy není již třeba oznamovat registru řidičů změnu adresy.