Aktuality

Význam a tvorba firemní Car Policy

Součástí letošního konferečního bloku na akci Den s Fleetem, která se koná 6. 6. 2019 v golfovém centru Kaskáda mezi Kuřimí a Brnem, bude také panelová diskuse na téma „Význam a tvorba firemní Car Policy”. Dopravní akademii zde bude zastupovat Robert Kotál a hovořit se bude o legislativních aspektech Car Policy, stejně jako o bezpečnostních hlediscích, o problematice související s oddělením HR a dalšími oblastmi firemního managementu.

Rallye Praha Revival 2019

Rallye Praha Revival 2019

Již tento víkend 12. – 14. 4. 2019 se koná tradiční Rallye Praha Revival, ve které bude mít opět své zastoupení Dopravní akademie s posádkou Robert Kotál – Jan Cihelka ve voze Škoda 130 LR z roku 1985.

V pátek 12. 4. bude rallye odstartována v Radotíně, 1. rychlostní zkouška se jede ve Velké Chuchli. Soutěžní vozy se poté přesunou do spodní poloviny Václavského náměstí v Praze 1, kde budou pro návštěvníky a kolemjdoucí vystaveny v časovém rozmezí 17 – 18:30 hodin. V 18:30 hodin startuje první vůz do páteční noční etapy. Soutěž pokračuje celý víkend až do neděle a celkově posádky soutěžních aut absolvují 12 rychlostních zkoušek.

Šťastný dojezd do cíle!

Připomínky k novele zákona č. 361/2000 Sb.

Ministerstvo dopravy připravilo návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). Návrh rozeslalo na tzv. připomínková místa, kterými ale paradoxně není ani jeden ze tří českých profesních autoškolských svazů, dokonce ani asociace zkušebních komisařů.

Zato je jím ale Ministerstvo kultury….. Dopravní akademie prostřednictvím stálé Komise pro přípravu řidičů a bezpečnost silničního provozu Klubu autoškol DA ČR, z. s. podala “nevyžádaně” (stejně jako ostatní autoškolské svazy či Asociace dopravních psychologů) své připomínky. Týkají se zejména pasáží, sepsaných horkou jehlou.

Například chvályhodnou snahu o zavedení řidičského průkazu na zkoušku ministerstvo pojalo tak, že začínajícím řidičům sníží limit pro vybodování z 12 na 6 bodů. Už ale neřešilo, kdo vlastně začínajícím řidičem je. Podle navrženého znění je jím například i řidič, který 20 let jezdí s nákladním automobilem a pak si rozšíří své řidičské oprávnění o skupinu D (autobusy).

Všechny připomínky Komise pro přípravu řidičů a bezpečnost silničního provozu Klubu autoškol DA ČR, z. s. naleznete zde:

Jací jsou Češi řidiči?

Podle aktuálně zveřejněného výzkumu společnosti Nielsen Admosphere více než polovina dospělé internetové populace řídí alespoň třikrát týdně automobilem a hodnotí se jako průměrní řidiči.  

V souvislosti s bezpečností jsou zajímavé výsledky výzkumu o maximální dovolené rychlosti na dálnicích. Zvýšení stávajícího limitu 130 km/h na českých dálnicích by si přálo jen 11 % internetových Čechů a jako dostačující rychlost tento limit hodnotí 46 % dotázaných.

Rychlost 130 km/h, v mnoha evropských zemích používaná jako rychlostní limit na dálnici, byla stanovena na základě výzkumů jako nejvyšší, ještě bezpečná rychlost. U vyšších rychlostí se již jeví jako příliš dlouhá dráha, kterou vozidlo ujede během reakce řidiče a technické prodlevě brzd.

Rallye Berounka Revival již tento víkend

Rallye Berounka Revival již tento víkend

O víkendu 27. – 28. 10. 2018 se jede další podnik ze seriálu automobilových soutěží legend – Rallye Berounka Revival. Trasa jako každoročně zavede soutěžní posádky do středních a pak jižních Čech, chybět nebudou tradiční rychlostní zkoušky v Motocar centru Písek a na rallycrossové trati v Sedlčanské kotlině. Již pošesté se rallye zúčastní posádka Dopravní akademie Robert Kotál – Jan Cihelka na voze Škoda 130 LR z roku 1985. Startuje se v sobotu v 9 hodin z areálu učiliště v Praze – Radotíně.

Nové změny od 1. 10. 2018

S účinností od 1. října 2018 dochází ke změnám v pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Změny se týkají zejména vozidel s právem přednosti v jízdě a změny chování jiných řidičů ve vztahu k přednostním vozidlům. Dále dochází ke změnám v podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména v oblasti povinné výbavy vozidel. Podrobněji v aktuální informaci pro řidiče, kterou Dopravní akademie poskytuje svým klientům při každé změně dopravních předpisů.

DA na Dni s Fleetem

Dopravní akademie se pravidelně účastní akce Den s Fleetem, která se tentokrát konala 13. 9. 2018 na Kunětické hoře. Setkání s fleet manažery mnoha firem bylo velmi užitečné – vyslechli jsme mnoho jejich zkušeností i problémů, které chceme vyřešit našimi novými produkty.

Na viděnou 10. 10. 2018 na Plug-in Day s Fleetem!

Nová právní úprava od 1. 7. 2018

Od letošního 1. července mají řidiči o něco jednodušší život.

O vydání či výměnu řidičského průkazu již mohou požádat na kterémkoliv registru řidičů v České republice, bez ohledu na svoje bydliště. Týká se to i některých dalších úkonů, souvisejících s řidičským průkazem. Také již není k žádosti třeba přikládat fotografii, úřad si ji sám obstará z registru občanských průkazů či pasů, popřípadě ji sám pořídí. Nově se do řidičského průkazu nezapisuje obec obvyklého bydliště, tedy není již třeba oznamovat registru řidičů změnu adresy.

 

Zemřel Jiří Pour

Jirka byl bezpochyby jedním z největších autoškoláků této země.

Už ve svých 21 letech se stal ředitelem jičínské autoškoly. V té době neexistovala žádná metodika, proto ji sám začal tvořit. Vymyslel a s pomocí kolegů postavil úplně první československý automobilový trenažér, ještě před cvičnou stolicí K1.

Zpočátku jen jako externí pracovník podnikového ředitelství autoškol vyrobil několik desítek instruktážních filmů a diapásů pro přípravu řidičů v autoškolách. Později se stal ústředním metodikem pro trenažérový výcvik. Ve spolupráci s PZO Merkuria, která vyvážela trenažéry AT olomoucké firmy JKZ do zahraničí, vyškolil v používání trenažérů místní učitele autoškol v 55 zemích po celém světě.

Byl součástí legendárního tria výzkumníků a spisovatelů Hoskovec – Pour – Štikar, které řešilo řadu výzkumných projektů a napsalo mnoho publikací pro přípravu žáků autoškol, zejména v oblasti zásad bezpečné jízdy, dopravní psychologie a teorie jízdy.

Jirka zastupoval Československo a později Českou republiku v několika mezinárodních organizacích, zejména v OSŽD, Evropské federaci autoškol EFA nebo IVV. Přednášel na mezinárodních konferencích Safex, EFA, CIECA a dalších. Byl členem řešitelského konsorcia v nejméně 15 evropských projektech. Spoluzakládal Dopravní akademii a do svých 89 let v ní aktivně pracoval, zejména v komisi pro výcvik řidičů.

Po většinu života byl aktivním sportovním letcem na jičínském letišti a o letectví napsal i nejednu publikaci, včetně prvního leteckého katalogu či knihy o pilotu Františku Mlejneckém.

Jirka byl ale zejména úžasná osobnost, charakter a velký kamarád.

Všem nám bude chybět.

Robert Kotál, s vírou, že byl po mnoho let jeho nebližším přítelem

 

          

Staronové téma “měření rychlosti”

Staronové téma “měření rychlosti”

Jedno z aktuálních témat dnešní doby jsou úvahy o omezení pravomocí obecní policie, konkrétně v oblasti měření rychlosti. Není to poprvé, už dříve existovaly zájmy, aby obecní policie nemohla rychlost měřit vůbec. To dokonce bylo i uzákoněno, ale vzbouřili se starostové obcí, které by tak přišly o nemalé finanční zdroje. A tak obecní policii zákon možnost měřit vrátil, ale s několika podmínkami, z nichž nejkurióznější byla ta o povinnosti označit místo měření dopravní značkou. Jak se později ukázalo, za vším stáli poslanci, kteří již měli na svém kontě tolik bodů, že jim hrozila roční přestávka a chtěli prostě jen snížit riziko, že je znovu (a naposledy) někdo změří.

Rychlost může aktuálně měřit policie České republiky a obecní policie. Zatímco policie ČR může měřit prakticky kdekoliv, obecní policie jen v katastru své obce, anebo v katastru obce, která má s „domovským“ obecním úřadem uzavřenou smlouvu. Změna, která se aktuálně navrhuje, spočívá ve vyloučení možnosti měřit rychlost obecní policií v jiné obci (se smlouvou) a zůstává jen ta pro svoji domovskou obec.

To, co je podstatné je, komu a co navrhovaná změna přinese. Bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích rozhodně nic. Řidiči rychlostní limity příliš nedodržují a jediné, co je drží jakž takž při zemi je pravděpodobnost, se kterou mohou být změřeni. Čili o co méně se bude měřit, o to častěji se  bude nejvyšší dovolená rychlost překračovat. Tomu, kdo rychlostní limity dodržuje vždy a všude, je jedno, kolikrát jej někdo změří, nemá se totiž čeho bát. Čili bojí se jen ti, kteří jsou s dodržováním zákona na štíru. Pokud ti samí mohou tento zákon ovlivnit, pak je to ideální kombinace. Tedy ideální pro ně samotné, samozřejmě.

Vždy, když se uvažuje o změně zákona o provozu na pozemních komunikacích, je třeba si položit otázku, jak změna přispěje ke zvýšení dopravní bezpečnosti. Pokud je odpověď záporná (a to v tomto případě bezesporu je), pak je taková změna nepřijatelná. Zdravý rozum zvítězil při nepřijetí návrhu povolit cyklistům jezdit pod vlivem alkoholu nebo při návrhu zakázat policii odtahovat protizákonně zaparkovaná vozidla poslanců v okolí Poslanecké sněmovny. Lze doufat, že zvítězí i tentokrát.